Om

Om Adella Seilas AS

Reservasjon

Adella Prosjektet

Adella prosjektet er et 3-årig prosjekt der målet er å få til en bærekraftig utvikling og drift av Adella.

I 2016 startet vi et treårig utviklingsprosjekt der målet er å utvikle et bærekraftig konsept for Adella. Vi har fått til et spleiselag av før lokale virksomheter, Farsund kommune, og en rekke frivillige enstusiaster. På denne måten sikrer vi at Adella forblir Farsunds stolte seilskute og bevarer henne i aktiv bruk. Noe som igjen vil skape opplevelser og formidle kunnskap om kystkulturen og den maritime kulturarven. Begeistring, engasjement og lokal forankring er stikkord her.
Galeasen «Adella» ble bygd i Ålesund i 1863. Siden 1949 har skuta hørt hjemme i Farsund. Skipsreder Tarald Glastad kjøpte skuta på 1970-tallet, og etter hvert ble den overtatt av Adella as. I en årrekke har Adella vært en del av Farsunds identitet og kultur. På mange måter har Adella de siste årene blitt selve symbolet på «Sjøfartsbyen Farsund». Den har i en årrekke vært en viktig del av Kaperspillet i Farsund. De fleste som bor i distriktet, og svært mange turister har vært med på sjørøver- og skjærgårdsturer med Adella.  

Organisering av Adella prosjektet

Det er dannet to selskaper Adella Seilas AS og Adella-lauget. Adella Seilas AS leier skuta av Adella as (rederiet), gjennom en såkalt «bareboat-avtale».. Adella Seilas AS blir et ideelt aksjeselskap der det ikke vil være mulig for aksjonærene å ta ut utbytte. Alt overskudd skal pløyes tilbake i selskapet og gå til å videreutvikle produktet og opplevelsen Adella.
Det er opprettet et eget Adella-laug. Her inngås det medlemskap til lokale bedrifter og interessenter. Et medlemskap koster kr. 10 000,- i året og man forplikter seg til å være med i minst tre år der midlene går til Adella Seilas as. Gjennom en slik modell er vi sikret lokalt engasjement og eierskap.

Prosjektleder for Adella prosjektet er Kjell Rune Nakkestad, mobil nr. 90096609, mail: krn@krncoaching.no 

Foreninger og lag

Farsund Sjømannsforening:
v/Leder Fridtjof Laurits Knutsen se nettsiden http://farsundsjomannsfor.wix.com/farsund

Sæløer og Lista Kystlag
v/Tore B. Johannessen se nettsiden:

Bemanning

Ambisjonen er å bemanne skuta med frivillige. Det er flere aktive frivillige innen kystkultur og det maritime feltet i Farsund. Det er etablert et samarbeid med Farsund Sjømannsforening og Sæløer og Lista kystlag. Det er i tillegg flere privatpersoner som er engasjert

Styre for Adella lauget og Adella AS


Styreleder Alf Erik Martinsen mobil 90890463 mail: aem@trias.no

Prosjektleder og styremedlem Kjell Rune Nakkestad mobil 90096609, mail: krn@krncoaching.no

Styremedlem og representant fra rederiet Kjell Abrahamsen mobil 90643181, mail: k.abrahamsen@mosvoldfarsund.no

Styremedlem og representant fra Farsund Sjømannsforening Fridtjof Laurits Knutsen mobil 91684811, mail: fridtjof.knutsen@hotmail.com

Styremedlem og representant fra Sæløer og Lista Kystlag Svein Jarle Bruseland mobil 91763386, mail: sj.bruseland@gmail.com

Adella lauget medlemmer

Tratec Teknikken as
 FFS as
 Trias as
 KRNCoaching as
 Farsund Båt og Motor as
 Einar Øgrey Farsund as
 Byggvell Farsund as
 Hansen Bygg as
 Kvia & Lunde as
 Kjell Ore as
 Mosvold Farsund as
 Venturos as
 Ny Energi as
 Regnskap og Revisjon Farsund as
 Rederiet as
 Malerbua as

Støtte

Adella Seilas as har fått kr 200.000 i støtte i hvert av de tre årene i prosjektperioden. Støtten er fra Farsund kommune.

Galleri

Share by: