Historie

HISTORIE

"Adella" ble bygget i Ålesund i 1863 som slupp og gikk under navnet ”Gidske” fram til 1891.

Det ble etter hvert økt behov for større skuter med bedre sjødyktighet i forbindelse med sildefisket i Norden og fra 1870- tallet tok byggingen av galeaser av for fullt. På 1890-tallet var galeasen en av de viktigste skutetypene i den norske kystfåten. "Gidske" ble ombygget til galeas i Kristiansund i 1891 og omdøpt til ”Missionær Skrefsrud”. Ombyggingen innebar at skuta fikk to master, ble kuttet tvers over ved akterstevnen og forlenget til 75 fot og fikk flat akterstevn.

Lite er kjent om skutas fortid, men det finnes historier om harde turer til Portugal og Spania i 1870 årene. Etter ombyggingen i 1891 gikk skuta i den såkalte saltfiskfarten med klippfisk fra Lofoten til Bergen og saltlast tilbake til Lofoten .  

Under navnet "Misjonær Skrefsrud" var skuta hjemmehørende flere steder på Vestlandet, før hun som et av de siste seilfartøyer i fiskefarten fra Lofoten og sørover, lå til salgs i Bjugn i 1949 og ble kjøpt av Peder Pedersen, en skipper fra Lista i sør Norge.

Skuta hadde da fått motor, men hadde beholdt full rigging. Pedersen satte inn ny motor og skuta ble delvis nedrigget og utstyrt med bom og lastevinsj. Skuta ble så omdøpt til " Adella" og fortsatte i fraktefart langs kysten med trelast og gjødning inntil 1971.  

"Adella" ble kjøpt av skipsreder Tarald Glastad fra Farsund. Tarald og hans hustru Sissel gikk ”bryggeslengen” i Farsund en vårkveld i 1971 og kom forbi Adella som lå fortøyd. Sissel så skuta og synes at den hadde slik en herlig hjerteformet hekk. Mer skulle ikke til og Tarald Glastad kjøpte Adella for 12 000 kroner. Det unge paret brukte skuta som ”flytende” hytte i Spindsfjorden i to år. I løpet av denne tiden bestemte Tarald Glastad seg for at skuta fortjente å bli en orginal galeas igjen.

Renoveringsarbeid begynte i 1973 på Engøy i Farsund. Styrehus og lastevinsj ble revet og skuta ble strippet. I 1974 ble Adella slept til Torviksbygd i Hardanger hvor et omfattende arbeid med å reparere skroget for råtskader ble påbegynt. Dette arbeidet ble utført av brødrene Djupevåg, som også satte istand Gjøa da den ble fraktet tilbake til Norge etter sin ekspedisjon gjennom Nordvestpasasjen og flere år i San Fransisco.

Det ble oppdaget at store deler av skroget til "Adella" fremdeles var i god stand, selv etter 130 år. Da skuta gikk i saltfiskfarten ble det ofte lagt litt salt mellom hud og garnering og dette saltet bevarte treverket.

"Adella" ble tatt over av det familieeide Mosvolds Rederi mot slutten av 1970-tallet. I 1981 kom Adella tilbake til Farsund igjen hvor den langsomme - og kostbare - restaureringen forsatte i rykk og napp til ferdigstillelse i 1992.
Share by: